Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih AGENCIJI ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINAMA „EMPIRE“ kao korisniku. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka radi oglašavanja i kupoprodaje Vaše nekretnine.

Obradi osobnih podataka možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu, a u tom slučaju Vaša nekretnina će se isključiti iz oglašavanja i prodaje.

„EMPIRE“ AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINAMA s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, a uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. „EMPIRE“ štiti privatnost svojih korisnika, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim klijentima kojima su isti potrebni radi kupoprodaje nekretnine.

Vaše osobne podatke koristi „EMPIRE“ AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINAMA na adresi Istarska 49a, 52464 Tar, e-pošta: info@empire.hr
Vaši osobni podaci biti će obrisani iz zbirke osobnih podataka nakon kupoprodaje Vaše nekretnine.

Ovim putem obavještavamo Vas da imate pravo od AGENCIJE „EMPIRE“ zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na vaše podatke, te pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka. Također, imate pravo i podnijeti prigovor nadzornom tijelu.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da AGENCIJI ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINAMA „EMPIRE“, kao korisnik osobnih podataka obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu oglašavanja i kupoprodaje nekretnina.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

 
IME I PREZIME:                                   POTPIS:
                                            

 


U ____________, ___________ 20__.